MOTYWACJA

Kończ to, co zaczynasz

Lubimy kończyć zadania, które rozpoczęliśmy. Lubimy mieć podomykane sprawy, które rozpoczęliśmy.  Gdy tak nie jest, to odczuwamy pewien dyskomfort i często powraca to w naszych myślach.

Lepiej pamiętamy rozpoczęte i niedokończone zadania.

To co nie jest domknięte obciąża naszą głowę. Powoduje, że nasz mózg ciągle przechowuje informacje o tym, co jest jeszcze do zrobienia. Chce nas uchronić przed zapomnieniem tego, co może być dla nas ważne.

Uczniowie Kurta Lewina, pioniera psychologii społecznej, przeprowadzili na grupie dzieci badanie.  Podczas tego badania dzieci rzeźbiły w masie solnej i z zaangażowaniem wykonywały swoje prace. W niektórych przepadkach prace zostały dzieciom przerwane  i dzieci nie miały możliwości ich dokończenia. Po jakimś czasie proszono dzieci o przypomnienie sobie swoich prac i dokończenie ich.

Co się okazało? Dzieci lepiej pamiętały te zadania, których nie dokończyły niż te, które zrobiły.

Lepiej pamiętamy te zadania, których nie kończymy niż te, które zrobiliśmy.
Lepiej pamiętamy te zadania, których nie kończymy niż te, które zrobiliśmy.

O czym to świadczy? Niedokończenie zadania powoduje, że napięcia wywołane przy rozpoczynaniu aktywności są wciąż w nas aktywne. Stąd też lepiej to pamiętamy.

Mamy tu do czynienia z tzw. efektem Zeigarnik, który mówi o tym, że lepiej pamiętamy zadania niedokończone niż dokończone.  Określenie to pochodzi od nazwiska rosyjskiej psycholog Blumy W.Zaigarnik, która to odkryła i opisała w swojej pracy doktorskiej pisanej właśnie pod okiem Kurta Lewina.

Skoro lepiej pamiętamy zadania niedokończone, to ważne jest aby jednak kończyć zadania i nie obciążać swojej pamięci. Zamykając stare sprawy robimy miejsce na nowe.

Ludzie chętnie dokańczają zaczęte i przerwane w przeszłości działania.

Jeśli nastąpią sprzyjające okoliczności, to ludzie chętniej dokańczają zaczęte i przerwane w przeszłości zadania. Mamy tu dotyczenia z tzw. Efektem Owsiankiny, który mówi o tym że powracamy do niedokończonych zdań i lubimy kończyć to, co zaczęliśmy.

Zostały przeprowadzone badania na grupie dzieci, które podczas wykonywania konkretnego zadania zostały poproszone o jego przerwanie. Po przerwaniu wykonywania zadania dziecko stawało przed wyborem: mogło zaangażować się w nowe zadanie lub dokończyć już rozpoczęte.

Wyniki jakie uzyskano pokazały, że dzieci były bardziej skłonne dokańczać raz podjęte zadania niż rozpoczynać nowe.

Właśnie na mechanizmie napięć bazuje  przemysł filmowy, a co za tym idzie fenomen seriali.

Pojawienie się napięcia sprzyja zatem wytrwałości.

Co można więc z tym zrobić?

Niedokończenie pewnych zadań lub czynności z przeszłości może skutkować problemami w sferze motywacyjnej. A niepodejmowanie nowych wyzwań może wynikać z obecności napięć związanych z rozpoczęciem konkretnego działania w przeszłości i przerwaniem go. Co ważne, napięcia w polu psychologicznym wynikające z niedokończenia zadań mogą nawet skutkować stanami depresyjnymi.

Substytucja

Istotne jest więc rozładowanie napięcia poprzez dokończenie konkretnej, przerwanej w przeszłości czynności. Można również tego dokonać poprzez zaangażowanie się w działanie, które jest  substytutem czynności wyjściowej. Warto jednak pamiętać o tym, że nie każda czynność będzie pełnowartościowym substytutem.

Co zatem może być efektywnym zamiennikiem?

  • podobieństwo zadań lub czynności zwiększa możliwość substytucji
  • działania i czynności o podobnym lub wyższym stopniu trudności niż nasze zadanie wyjściowe
  • im bardziej atrakcyjne zadanie zastępcze, tym skuteczniejsza będzie jego rola w redukcji napięcia
  • zadania bardziej szczegółowe i konkretne od zadania wyjściowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *