COACHING

Na czym polega coaching?

Coaching pomaga świadomym ludziom osiągać ich cele szybciej, niż gdyby pracowali nad nimi sami. Dzieje się tak ponieważ nie są sami. Na każdym etapie pracy mają wsparcie swojego coacha.

Coaching to metoda pracy z ludźmi, która ma na celu zawodowe i osobiste doskonalenie człowieka.

Coaching jest zorientowany na działanie, a praca coachingowa skupia się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości. Choć czasami oczywiście sięga do przeszłości po to, aby móc spojrzeć realnie w przyszłość i ją solidnie budować.

Gdy chcemy coś kupić produkt mamy od razu. W coachingu na efekty trzeba poczekać, trzeba trochę popracować. I to w najbliższym i najtrudniejszym zarazem obszarze – obszarze własnym.

Klient w coachingu

W coachingu jest klient, a nie pacjent, jak to ma miejsce w psychoterapii. Z założenia więc praca odbywa się z osobą świadomą i dojrzałą. Do pracy coachignowej może przystąpić przede wszystkim osoba świadoma, która może działać i samodzielnie podejmować różne decyzje.

Metoda pracy coachingowej opiera się na założeniu, że wszystko czego potrzebujemy, to już mamy. To czego nam potrzeba, jest w nas. Mamy wszystkie potrzebne nam zasoby, niestety nie mamy do nich świadomego dostępu. To waśnie podczas pracy coachingowej docieramy do prawdziwych wartości. Dzięki temu lepiej poznajemy siebie, własne możliwości i uczymy się lepiej wykorzystywać swoje zasoby.

Podczas pracy coachingowej klient otrzymuje wsparcie swojego coacha. Osoby, która z nim pracuje, ale nigdy nie krytykuje i nie ocenia. Osoby, która inspiruje i motywuje do działania, która pomaga  zidentyfikować to, czego tak naprawdę klient chce zmienić w swoim osobistym i zawodowym życiu. W trakcie sesji to klient jasno określa, co jest dla niego ważne i na czym chce się skupić. Cała więc uwaga, myśli i działanie skierowane są właśnie w tym kierunku.

Sesja coachingowa ze świadomym klientem.
Coaching pozwala lepiej zrozumieć siebie.

Definicja coachingu

Największa światowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów – International Coach Federation definiuje coaching jako partnerską współpracę z  klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji  swojego osobistego i zawodowego potencjału.

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania„. [R. Dilts.]

Coaching nie jest dla każdego

Przede wszystkim ta metoda praca nie jest dla każdego. Nie każda osoba może pracować z wykorzystaniem metod i narzędzi coachingowych. Dla kogo więc jest coaching?

Z coachem pracują osoby, które chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą coś zmodyfikować lub udoskonalić. Nieodzownym elementem tej pracy jest proces zmiany. Z coachem pracują więc osoby, które są świadome a jednocześnie zmęczone już swoją obecną sytuacją. Osoby gotowe na zmianę, którym czasem brakuje sił lub wsparcia, aby tej zmiany dokonać.

W moim odczuciu coaching jest dla kogoś, kto ma odwagę zmierzyć się z samym sobą. To intensywna praca własna ze sobą i nad sobą. A zadaniem coacha podczas tej pracy jest wspieranie klienta w procesie lepszego samopoznania.

Formalne ujęcie coachingu

Praca coachingowa jest procesem, a to oznacza że jej początek i koniec jest ściśle określony w czasie.  Najczęściej taka praca trwa od 3 do 12 miesięcy i realizowana jest w formie cyklu sesji coachingowych. Każda sesja trwa określoną ilość czasu np. 60 minut, ale to zależy od klienta, jak szybko chce osiągnąć zamierzone efekty.

Przed przystąpieniem do wspólnej pracy podpisywana jest umowa coachingowa, w której określony jest cel tej pracy oraz jej szczegółowy zakres. Sesje coachingowe prowadzone mogą być w formie bezpośrednich spotkań lub zdalne za pośrednictwem Skype’a lub telefonicznie. Forma kontaktu zależy od klienta, jego preferencji oraz możliwości. W całym procesie coachingowym klient ma wparcie swojego coacha nie tylko podczas sesji coachingowych, ale również poza nimi w uproszczonej formule np. formie kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zaufanie i bezpieczeństwo w coachingu.
Coaching opiera się na szczególnym rodzaju relacji.

Coaching a relacja

Podstawą tej pracy jest szczególny rodzaj relacji, jaki tworzy się pomiędzy klientem a coachem. Praca ta nie przyniesie efektów, jeżeli klient nie będzie miał zaufania do swojego coacha, a coach nie będzie wierzył w swojego klienta. Zadaniem coacha jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni pozbawionej oceny i krytyki po to, aby klient  miał odpowiednie warunki do pracy.

Cechą charakterystyczną sesji coachingowej jest szczególny forma komunikacji coacha z klientem. Podczas sesji coach zadaje pytania tak, aby klient mógł dotrzeć do sedna swych możliwości. Tylko wówczas klient może odkryć swoje wewnętrzne potrzeby i wypowiedzieć to, czego dotychczas jeszcze nigdy nie wypowiedział.

Ważną rolę w sesji coachingowej odgrywa również słuchanie. Coach bardzo uważnie słucha swojego klienta. Dzięki temu klient ma możliwość powiedzenia tego, co chce powiedzieć i ma pewność bycia wysłuchanym. A poprzez informację zwrotną, jaką otrzymuje od swojego coacha, ma możliwość skonfrontowania się z własnymi przekonaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *