Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Renata Bobińska prowadząca działalność pod firmą MOTIVAR Renata Bobińska z siedzibą w Warszawie 00-511, ul. Nowogrodzka 31, adres  kontaktowy e-mail:

MOTIVAR Renata Bobińska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta MOTIVAR i użytkownika serwisów należących do MOTIVAR obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://www.motivar.pl/polityka-prywatnosci/

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów należących do MOTIVAR Renata Bobińska oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez MOTIVAR Renata Bobińska.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisów należących do MOTIVAR Renata Bobińska możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane te, to najczęściej imię i adres e-mail. W przypadku formularzy dotyczących oferty będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Pozyskuję tylko takie dane, które są niezbędne do działania serwisu, a niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynność, której dotyczyły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • świadczenia usługi coachingowej – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • świadczenia usługi szkoleniowej – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • świadczenia usługi konsultacyjnej – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniona potrzeba Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniona potrzeba Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniona potrzeba Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MOTIVAR Renata Bobińska wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych, a pola obowiązkowe są odpowiednio oznaczone.

W przypadku wypełniania profilu motywacyjnego wykorzystywana jest platformy RMP,  która należy do Instytutu Durkalskiego RMP Polska Sp. z o.o. Podczas świadczenia tej usługi przekazywane są dane nienależące do szczególnej kategorii danych osobowych (art. 9 RODO), w szczególności dane osób profilowanych (imię, nazwisko, wiek, płeć, kraj pochodzenia, adres e-mail). W tym przypadku tylko operator  jest odpowiedzialny za pozyskiwane dane, a wypełniane formularze znajdują się na jego serwerze.

MARKETING

MOTIVAR Renata Bobińska zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom (newsletter), których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Mogą to być sporadyczne informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów, usług i produktów jak np. promocje, informacje o ofercie, wpisów na blogu, komentarze osobiste itp.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil MOTIVAR Renata Bobińska prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniona potrzeba (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Na stronach może być stosowany piksel konwersji serwisu społecznościowego Facebook,  w celu zarządzania reklamami na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, a także w celu prowadzenia działań marketingowych.

Dane osobowe podane w serwisach należących do MOTIVAR Renata Bobińska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. MOTIVAR Renata Bobińska nie ma możliwości zabezpieczenia tych informacji przed osobami trzecimi, w związku  z tym dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre obszary serwisów należących do MOTIVAR Renata Bobińska mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej z Internetu i identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. 

Warunkiem działania cookies jest akceptacja ich przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, może to jednak ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystywane są w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, w większości przypadków będzie to adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla serwisu.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MOTIVAR Renata Bobińska powstała po to, aby pomagać dojrzałym osobom lepiej i szybciej osiągać ich własne cele. Informacje i porady zamieszczane w serwisie zamieszczane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, doświadczenia własnego i kwalifikacji zawodowych, jednak  ze względu na specyfikę świadczeń Użytkownik powinien mieć świadomość, że:

– Użytkownik odpowiada za realizację swoich celów, za swoje decyzje, wybory i rezultaty uzyskane,

– stosowanie się do zamieszczonych porad nie gwarantuje osiągnięcia, w ściśle określonym czasie, pożądanych przez Użytkownika efektów,

– zamieszczane informacje nie są formą terapii psychologicznej lub psychiatrycznej, a w sytuacji kryzysowej nie zastępują kontaktu z lekarzem,

– wszystkie zawarte w serwisie materiały, artykuły są zgodne z moją własną opinią. Natomiast opinie wyrażone przez komentarze na blogu, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze będę zgodne z moją własną opinią.

ZMIANY POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Obecna wersja Polityki Prywatności została zmodyfikowana w dniu 14.01.2020r.