MOTYWACJA

Poznaj swoje motywatory

RMP testy motywacji wewnętrznej

Jeżeli wiesz jakie masz potrzeby, jeżeli wiesz w jaki sposób możesz je zaspokoić, to z większą precyzją jesteś też w stanie określić, co na codzień może być źródłem Twojej satysfakcji. 

Zaspokojenie potrzeb ma bezpośredni związek z naszą motywacją wewnętrzną. Dzięki temu wiemy, co nas stymuluje i pobudza do działania.

W 1998 roku prof. Steven Reiss, specjalista w dziedzinie psychiatrii i psychologii Klinicznej Uniwersytetu Ohio w Stanach Zjednoczonych opracował metodę, dzięki której możemy poznać lepiej siebie i własne motywy działania. Kluczowym elementem prowadzonych przez profesora badań było dotarcie do motywów wewnętrznych, które wpływają i kształtują indywidualne myślenie oraz działania każdego z nas. 

Reiss Motivation Profile® (RMP) jest naukową metodą badawczą, która dokładnie określa skalę naszych potrzeb.

Wynik badań

Kilka lat badań, cztery kontynenty, 25 tysięcy osób, 500 wyselekcjonowanych elementów wpływających na osiąganie celów przyniosło konkretne efekty. Na podstawie przeprowadzonych badań wyłonionych zostało 16 najważniejszych obszarów charakterystycznych dla całej populacji. Obszary tych potrzeb zostały nazwane motywatorami. Następnie zespół prof. Reissa opracował dodatkową skalę ze stopniami nasilenia poszczególnych motywatorów (od -2 do +2) po to, aby jak najdokładniej móc zweryfikować te 16 obszarów. Następnie skala ta została zamieszczona w narzędziu diagnostycznym RMP. Dzięki temu można łatwo określić natężanie danej potrzeby i stopień satysfakcji w jej zaspokojeniu.

Czy jest RMP?

RMP to psychometryczne narzędzie opisujące wewnętrzną motywację człowieka. Otrzymane wyniki  umożliwiają poznanie naturalnego potencjału, własnych predyspozycji oraz życiowych wartości. Dodatkowo znajomość własnych motywatorów daje to możliwość lepszego poznania siebie, własnych potrzeb oraz zrozumienia potrzeb innych ludzi. Posiadanie takiej wiedzy daje większą możliwość osiągnięcia satysfakcji i spełnienia, zarówno  w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Kwestionariusz badający nasze naturalne predyspozycje i potrzeby składa się ze 128 pytań w siedmiostopniowej skali. Otrzymane wyniki odpowiadają na szereg pytań związanych z wewnętrznymi motywatorami, naturalnymi predyspozycjami i potrzebami. Określają też indywidualne spojrzenie na życiowe wartości.

16 motywatorów RMP

16 motywatorów RMP

Życiowe motywatory napędzają do działania  i kształtują osobowość. Są uniwersalne, bo wpływają na życie wszystkich ludzi, jednak u każdego z nas inny jest stopień natężenia danego motywatora.

Jak wygląda profil motywacyjny RMP

Wyniki raportu są opisane w jasny i zrozumiały sposób. Profil przedstawiany jest jako kombinacja 16 obszarów, w indywidualnej skali. Skala dodatkowo zawiera natężenie oznaczone kolorami:

  • niebieski kolor oznacza niską wartość motywatora (od -2,00 do -0,80)
  • pomarańczowy kolor oznacza średnią wartość motywatora (od -0,79 do +0,79)
  • granatowy kolor oznacza wysoką wartość motywatora (od +0,80 do +2,00)

W wyniku profilowania motywacyjnego najczęściej pojawia się kolor pomarańczowy. Oznacza on dużą elastyczność w obrębie danego motywatora. Pojawienie się koloru granatowego i niebieskiego oznacza silną wartość motywatora. Jest to więc mocny wyróżnik danej osoby i jej charakterystyczna wartość.

Wykres RMP

Źródło: RMP Polska Instytut Durkalskiego Sp. z o.o.

Dostęp do testu

Dostęp do kwestionariusza można uzyskać poprzez certyfikowanych Masterów metody RMP.  
Jeżeli chcesz poznać swoje naturalne motywatory i określić sposoby zaspokajania własnych potrzeb, to zapraszam do kontaktu. Pomogę Ci, jako Master RMP, lepiej poznać siebie. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *