RÓŻNE

szkolenie „Motywacja i automotywacja – skuteczne wyznaczanie celów”

„Trener posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie omawianych tematów.”

„Zdecydowanie i konsekwentnie dążyła do przekazania wiedzy.”

„Właściwie reagowała na grupę i zgłaszane problemy.”