RÓŻNE

szkolenie „Zarządzanie zespołem rozproszonym”

„Doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera.”

„Tematy były przekazywane w sposób jasny i zrozumiały.
Trener przedstawiał przykłady wykorzystania omawianych tematów.”